Odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru

 

Szanowny Kliencie,

 

jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.

 

Prosimy o wyrozumiałość i kontakt e-mailowy pod adresem: contact@ohshiny.store lub przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie sklepu pod adresem: www.ohsiny.store/kontakt. Nasza firma szanuje prawa swoich Klientów. Postaramy się zrobić wszystko aby proces odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia przebiegał możliwie jak najszybciej bez niepotrzebnych niedogodności.

 

Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą szybko i wygodnie dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

 

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 

1.     Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.     Bieg terminu określonego w ust. 1 powyżej rozpoczyna się od dnia dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.     W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniego Produktu.

4.     Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem terminu określonego w ust. 1 powyżej.

5.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia Konsument musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument drogą elektroniczną na adres contact@ohshiny.store (adres email Sprzedawcy) lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej www.ohshiny.store/kontakt (strona internetowa  Sprzedawcy).

6.     Formularz odstąpienia dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce kontakt.

7.     Po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.     Skutki odstąpienia od Umowy:

a.      W przypadku odstąpienia od Umowy Umowę uważa się za niezawartą.

b.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.     Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.      Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9.     W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10.  Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.        w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.        o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

c.        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

11.  Ze względu na charakter Produktów, Sprzedający zwraca się z prośbą o odsyłanie ich w oryginalnym opakowaniu w celu uniknięcia uszkodzeń w transporcie.

12.  Zwracając zakupiony produkt należy dołączyć do zwracanego towaru potwierdzenie zakupu.

13.  Zamówiony towar należy odesłać na adres: oh!Shiny, ul. Iwaszkiewicza 8/16, 52 – 211 Wrocław.