Polityka prywatności

 

§ 1

Dane kontaktowe oraz administrator danych

 

1. Administratorem danych osobowych jest sklep internetowy oh!shiny, dostępny pod adresem internetowym www.ohshiny.store prowadzony jest przez Michała Buganiuk prowadzącego działalność gospodarczą, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8862798632, REGON 364998500, zarejestrowaną na adres ul. Iwaszkiewicza 8/16, 52 – 211 Wrocław.

2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez adres e-mail conctact@ohshiny.store oraz www.ohshiny.store/kontakt.

 

 

§ 2

Informacje ogólne

 

1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie realizacji i obsługi zamówienia oraz obsługi posprzedażowej. Niepodanie niezbędnych do realizacji zamówienia, obsługi posprzedażowej lub kontaktu danych uniemożliwia przeprowadzenie wymienionych czynności.

2. W naszym sklepie nie ma możliwości utworzenia konta klienta. W związku z tym przy obsłudze zamówienia, obsługi posprzedażowej lub kontaktu każdorazowo poprosimy  o podanie niezbędnych danych.

3. W naszym sklepie nie ma możliwości subskrypcji newslettera.

4. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dokonujemy wszelkich starań aby chronić dane osobowe klientów przed nieuprawnionym do nich dostępem.

5. Udostępnione dane nie są przez nas wykorzystywane w celach marketingowych. Nie są również przekazywane innym podmiotom.

6. Dane podane w § 2 przechowujemy do momentu zakończenia realizowania przez sklep celu, na który została udzielana zgoda na wykorzystywanie danych kupującego.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, nie wykraczając poza granice prawa.

 

§ 3

Zbierane dane

 

1. W trakcie składania zamówienia przez konsumenta poprosimy o podanie danych do realizacji zamówienia. Są to:

 1. imię i nazwisko – niezbędne w celu wystawienia potwierdzenia sprzedaży oraz zaadresowania przesyłki,

 2. adres do dostawy (który może być równoznaczny z adresem zamieszkania zamawiającego tzn. ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) – niezbędny w celu zaadresowania przesyłki,

 3. numer telefon – niezbędny przy wyborze niektórych metod dostawy lub w przypadku nieprzewidzianych i pilnych zmian dotyczących zamówienia ,

 4. adres e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia.

 

2. W trakcie składania zamówienia przez konsumenta z wysyłką na inny niż zamawiającego poprosimy o podanie danych do realizacji zamówienia. Są to:

 1. imię i nazwisko zamawiającego– niezbędne w celu wystawienia potwierdzenia sprzedaży

 2. imię i nazwisko odbiorcy – niezbędny w celu zaadresowania przesyłki,

 3. adres zamawiającego (który może być równoznaczny z adresem zamieszkania tzn. ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) – niezbędny w celu wystawienia potwierdzenia sprzedaży,

 4. adres dostawy (tzn. ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) – niezbędny w celu zaadresowania przesyłki,

 5.  numer telefonu zamawiającego – niezbędny w przypadku nieprzewidzianych i pilnych zmian dotyczących zamówienia ,

 6. numer telefonu odbiorcy – niezbędny przy wyborze niektórych metod dostawy,

 7.  adres e-mail zamawiającego – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia.

 

3. W trakcie składania zamówienia przez przedsiębiorstwo oprosimy o podanie danych do realizacji zamówienia. Są to:

 1. imię i nazwisko/nazwa firmy lub instytucji – niezbędne w celu wystawienia potwierdzenia sprzedaży oraz zaadresowania przesyłki,

 2. numer NIP – niezbędny w celu wystawienia dowodu sprzedaży

 3.  adres do dostawy (który może być równoznaczny z adresem zamieszkania zamawiającego tzn. ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj) – niezbędny w celu zaadresowania przesyłki,

 4.  numer telefon – niezbędny przy wyborze niektórych metod dostawy lub w przypadku nieprzewidzianych i pilnych zmian dotyczących zamówienia ,

 5.  adres e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia.

 

4. W trakcie kontaktu ze sklepem przez formularz kontaktu poprosimy o podanie niezbędnych do realizacji zapytania danych. Są to:

 1. Imię – w celu spersonalizowania kontaktu,

 2. adres e – mail – niezbędny do komunikacji ze sprzedawcą

 

5. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności (płatność kartą), wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane w jego bazie i nie są dostępne dla sklepu oh!Shiny. Sklep oh!Shiny przy płatności kartą korzysta z usług Wirecard Card Solutions Ltd.

 

§ 4

Google Analytics

 

1. Strona www.ohshiny.store korzysta z Google Analytics w celu umożliwienia źródeł ruchu I sposobu w jaki odwiedzający korzystają z niego.

2. Google Analytics gromadzi własne pliki cookie, czyli dane związane z urządzeniem oraz przeglądarką, adresem IP i działaniami użytkownika w witrynie, by mierzyć i raportować statystyki interakcji użytkowników z witryną sklepu.

3. Zebrane przez Google Analytics dane stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów statystycznych. Zebrane dane nigdy nie są łączone z danymi podawanymi przez kupującego w celu realizacji lub obsługi zamówienia oraz kontaktu.

4. Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz odpowiednio skonfigurować swoją przeglądarkę internetową. Pliki cookies można skasować z poziomu przeglądarki internetowej.

5. W przypadku zablokowania przez kupującego plików cookies zespół oh!Shiny nie może zagwarantować poprawnego działania sklepu.