Reklamacje

 

Szanowny Kliencie, jeżeli znalazłeś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w realizacji zamówienia i nie jesteś zadowolony z dokonanego zakupu.

 

Prosimy o wyrozumiałość i kontakt e-mailowy pod adresem contact@ohshiny.store lub przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie sklepu pod adresem www.ohsiny.store/kontakt. Nasza firma szanuje prawa swoich Klientów. Postaramy się zrobić wszystko aby proces reklamacji przebiegał możliwie jak najszybciej bez niepotrzebnych niedogodności.

 

Poniżej zamieściliśmy informacje, które pozwolą szybko i wygodnie dokonać reklamacji.

 

Informacje Ogólne

 

1. Umową sprzedaży objęte są nowe produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane adresy  sprzedawcy.

4. Kupujący może posłużyć się formularzem reklamacji.

5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane klienta składającego reklamację, oraz żądanie klienta w związku z wadą towaru.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie klienta uznał za uzasadnione.

7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: oh!Shiny ul. Iwaszkiewicza 8/16, 52 – 211 Wrocław.

 

Informacje Szczegółowe

 

1. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar jest wadliwy.

2. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

 1. nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,

 2. nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę,

 3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę ,

 4. została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.

3. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 1. wymiany towaru na nowy,

 2. naprawy towaru,

 3. obniżenia ceny,

 4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

4. Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności:

 1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru,

 2. charakter wady – istotna czy nieistotna,

 3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.

5. Jeśli konsument żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, przedsiębiorca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta:

 1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy,

 2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

6. Sprzedawca musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

7. Konsument reklamujący rzecz u sprzedawcy w ramach rękojmi ma również prawo żądać odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny.

 1. konsument może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada ma charakter istotny – np. poważne uszkodzenie silnika w samochodzie;

 2. żądaniu obniżenia ceny powinno towarzyszyć określenie kwoty, o którą cena ma być obniżona (z uwzględnieniem wartości towaru z wadą i towaru pełnowartościowego).

8. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego towaru, sprzedawca może zaproponować konsumentowi niezwłoczną wymianę lub naprawę – niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami.

9. Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.

10. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.

11. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

12. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru w sklepie internetowym www.ohshiny.store